BETA
Pohodová půjčka na vyplacení exekuce

Zbavte se exekuce jednou pro vždy. Naše půjčka je vám plně k dispozici. Celá půjčka na vyplacení exekuce je bez poplatků předem.

Požádat

Půjčka na exekuci, vyplacení exekuce, půjčka v exekuci

Nestačí současné prostory pro Vaše bydlení ve Vašem domě? Rozhodujete se nad možností přistavět k současné budově ještě další budovu? Dům máte dokonale zařízený, ale tím Vám nezbyly žádné finance k tomu, abyste mohli přistavět?

Nezoufejte, na trhu existuje spousta společností, které řeší tyhle situace, jedná se zejména o bankovní nebo nebankovní společnosti, které poskytují půjčky, ale musíte být obezřetní vzhledem k tomu, zda se nejedná o nějakou banální společnost. Proto nám dovolte se Vám představit.

Půjčka do 24 hodin

Jsme společnost, která figuruje na trhu s nemovitostmi a jejich financováním již několik let, kdy díky bohatým zkušenostem se nám daří sjednat ty nejlepší produkty pro naše klienty. Co Vám tedy můžeme nabídnout? Poskytujeme půjčky v rozsahu od 100.000 až do 50.000.000,- Kč. Tyto půjčky nepodléhají registru, což v překladu znamená, že nedáváme skutečnostem v registru dlužníků váhu, tzv. přehlížíme je.

Jak získat půjčku do 24 hodin

Co je zapotřebí udělat, abychom Vám půjčku poskytli? Je nutností, abyste půjčku zajistili nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby. Tato nemovitost může být dům, byt, pole, orná půda. Prakticky se může jednat o vše, co je zapsané v katastru nemovitostí. Ve Vašem případě můžete na tuto Vaši půjčku ručit vlastní nemovitostí. Budou-li nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, které zejména bývají exekuce, tak se s nimi vypořádáme, nebo i přes to Vám půjčíme.

Má hodnota nemovitosti vliv na půjčenou částku? Ano má, obecně je známo, že čím vyšší je hodnota nemovitosti, kterou je půjčka zajištěna, tím více Vám půjčíme. Naše Vám je schopna poskytnout půjčku až 80% z ceny nemovitosti, to v překladu znamená, že Vám půjčíme 2.000.000,- Kč, jestliže nemovitost má hodnotu 1.600.000,- Kč.

Rychlá online půjčka do 24 hodin

Jak probíhá sjednání půjčky? Je to jednoduché na základě Vaší žádosti zdarma posoudíme a nabídneme produkt. Jestliže se Vám nebude zamlouvat a budete jej chtít zamítnout, tak za tuto možnost nic neplatíte. Žádné poplatky navíc nejsou ani v případě, že chcete, abychom Vám produkt zpracovali předem. Nabídneme Vám i možnost mít peníze na svém účtu již do 3 dnů od podání žádosti.

Co s případnými dluhy? V těchto případech poskytujeme okamžité vyplácení exekucí, jednáme s exekutorským, případně jiným orgánem, o výši dluhu, kdy se snažíme o jeho maximální snížení. Také Vám posoudíme nevýhodné půjčky, kdy budeme jednat s jejich věřiteli. S pomocí naši získaných kontaktů a dlouholeté praxi se nám daří sjednat lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch neméně světlých případech podáváme žalobu a jednáme právní cestou k prospěchu Vás.

Rychlá online půjčka na vyplacení exekuce

Byly by dluhy takové, že by byla nutnost nemovitost prodat, tak poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek. Tato půjčka je splatná z prodeje nemovitosti, tudíž tento produkt je bez splátek. V případě nutnosti zastavení a vyřešení dražby nemovitosti, nabídneme řešení pro Vás takové, abyste se co nejvýhodněji zbavili dluhů. Často v případě dluhů u více společností poskytujeme možnost půjčky konsolidovat. To znamená, že všechny půjčky sjednotíme do jedné a dostaneme se na zlomek splátky před konsolidací.

Jestliže by Vaše nemovitost byla zadlužená natolik, že bychom ji od Vás vykoupili, tak Vás necháme bydlet dále v této nemovitosti ve formě nájmu. To by byly problémy dluhy, co s problémy se splácením? Naše společnost v těchto skutečnostech preferuje individuální domluvu před zbytečným vymáháním, a tak navyšováním dlužné částky. Kdy často při této skutečnosti nastavujeme individuální splácení, které spočívá v tom, že během několika let splácíte pouze část splátky, např. během 2 let pouze 2/3 splátky.

Nabízíme i opačnou možnost, kdy můžete půjčky splatit předem s tím, že uspoříte budoucí úroky. Přišla Vám půjčka výhodná, stejně jako chování naší společnosti? Díky ní se Vám podařilo přistavět budovu k Vašemu domu a jste nadmíru spokojení? Naše společnost těší, že svým klientům může poskytovat takové služby, které umocní jejich spokojenost.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.exekucenevadi.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.